جهت اطلاع از آخرين وضعيت آب و هوايي شهرها پيغام خود را شامل پيش شماره تلفن شهر مورد نظر و جهت اطلاع از پيش بيني 24 ساعته مراكز استانهاي كشور پيغام خود را شامل پيش شماره تلفن شهر مورد نظر بدون “صفر ” به وسيله تلفن همراه به شماره تلفن 1000305 ارسال كنيد و منتظر دريافت پاسخ بمانيد.

 

www.mobileha.com

راي مثال براي دريافت آخرين وضعيت آب و هوايي شهر شاهرود 0273 و براي اطلاع از پيش بيني 24 ساعته آب و هواي تهران عدد ” 21 ” را به شماره تلفن 1000305 و يا 09123055005 ارسال كنيد.

اين سرويس براي سيمكارتهاي اپراتور اول فعال است (گر چه گاهي اوقات تاخير زيادي در رسيدن جواب آن وجود دارد) .

نمونه اي از وضعيت هواي اعلام شده :

 

From : Havashenasi
City : Shahrood
Weather: Fair
Temp: -5.0 c
WindDir: South
Wind SPD: 2mps
TIME: 86/10/17 , 17:30
www.weather.ir