تم زيباي Abstrax ، پوسته اي جديد براي گوشيهاي مجهز به سيستم عامل سيمبيان ورژن 1 و 2 مي باشد.

www.mobileha.com

ليست گوشيهايي كه اين پوسته را پشتيباني مي كنند در زير آمده است :

S60 2nd Edition FP2 (Symbian OS v8.0a)
Nokia 6630, 6680, 6681, 6682
Lenovo P930

S60 2nd Edition FP1 (Symbian OS v7.0s enhanced)
Nokia 3230, 6260, 6620, 6670, 7610
Panasonic X700, X800
Samsung SDH-D720

S60 2nd Edition (Symbian OS v7.0s)
Nokia 6600

S60 1st Edition (Symbian OS v6.1)
Nokia 3600, 3620, 3650, 3660, 7650
Nokia N-Gage, N-Gage QD
Sendo X
Siemens SX1

دانلود كنيد با حجم تقريبي 195 كيلوبايت

كلمه عبور فايل فشرده : www.mobileha.com