بله ، شما به سادگي با اين ترفند مي توانيد تمامي پيامهاي كوتاه موجود در حافظه گوشي را كه موجب پرشدن حافظه و بالطبع كاهش سرعت كاري گوشي شما مي شود را به حافظه جانبي گوشي انتقال دهيد.

مواد لازم : نرم افزار محبوب Fexplorer به مقدار لازم

www.mobileha.com

1- ابتدا مطمئن شويد كه پيامها در حافظه گوشي ذخيره مي شوند : (Messages -> Settings -> Other -> Memory -> Phone memory)
2- با استفاده از نرم افزار Fexplorer به مسير E:\System\Mail) رفته و كل اين پوشه را پاك كنيد(باز هم تاكيد مي كنم كل پوشه و نه فقط محتويات داخل آن
3- حال به مسير Messages -> Settings -> Other -> Memory رفته و مموري خود را به عنوان محل ذخيره سازي پيامها انتخاب كنيد.
4-حال شما با پيامي مواجه خواهيد شد كه از شما مي خواهد محل ذخيره سازي پيامهاي قديمي خود را (كه روي حافظه گوشي بوده) مشخص سازيد و شما حافظه جانبي را انتخاب كنيد.
همين !